სამედიცინო გაზეთი

გამომცემლობა, „სამედიცინო გაზეთი“ არის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ახორციელებს თსსუ-ის ინტერესების შესაბამისად, საჭიროებისამებრ, გამოსაცემი ლიტერატურის, სამეცნიერო ჟურნალის, თსსუ-ის ოფიციალური პერიოდიკის –  „სამედიცინო გაზეთის“, ასევე, სააღრიცხვო ჟურნალების, ბარათების, ბლანკების, ფორმების საბეჭდად მომზადებას და გამოცემას. 

 ძირითადი ფუნქციები:

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ზაზა ტალახაძე 
გამომცემლობა, „სამედიცინო გაზეთის“ უფროსი

 ელ-ფოსტა: ztalakhadze63@gmail.com
ტელ: +(995 32)   254 26 07
+(995 32) 599 89 99 98
„სამედიცინო გაზეთის“    რედაქცია       
ტელ: +(995 32)  254 24 64
ელ-ფოსტა: newspapertsmu@gmail.com

ლელა მუკბანიანი
„სამედიცინო გაზეთის“ რედაქტორი
ელ. ფოსტა: lelajika@gmail.com
ტელ: +(995 32) 598 91 78 20