ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) აპარატი

 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) აპარატი არის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეული.

 ძირითადი ფუნქციები:
საკონტაქტო ინფორმაცია:
 ვასილ  მიქაშავიძე 
 აპარატის უფროსი                                                                                                                
 ელ-ფოსტა:  vagita@live.com
 ტელ: +(995 32)  254 25 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) მისაღები                                                                    
ელ-ფოსტა: tsmu.kanclerisaparati@gmail.com
ტელ: +(995 32) 254 24 54