2020 წლისთვის აბიტურიენტები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩასარიცხად ჩააბარებენ ოთხ სავალდებულო საგანს

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ახალი მოდელის მიხედვით, 2020 წლისთვის აბიტურიენტები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩასარიცხად ჩააბარებენ ოთხ სავალდებულო საგანს: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა და ბიოლოგია; ხოლო მეოთხე სავალდებულო საგანში მათ შესაძლებლობა ეძლევათ გააკეთონ არჩევანი და საგამოცდოდ აირჩიონ სამი საგნიდან ერთ-ერთი: ფიზიკა, ქიმია ან მათემატიკა.