უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა რადიოლოგებისათვის

2021 წლის  5-6 ივნისს  თსსუ-ის  დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტში  ჩატარდა უწყვეტი სამედიცინო განათლების  პროგრამა რადიოლოგებისათვის,  სახელწოდებით  -  "საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის რევმატული დაავადებების რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა" (სახ.აკრედ #0212, 12  უპგ ქულა).  პროგრამა ჩატარდა  აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორის, კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილების ხელმძღვანელის,  თსსუ-ის კლინიკის პროფესორის  გიორგი წივწივაძის ხელმძრვანელობით.  ტრენინგს ესწრებოდა 16 მსმენელი.