ისტორია

                 თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ინგლისურენოვანი სამკურნალო ფაკულტეტი გაიხსნა 1996 წელს. ფაკულტეტის სრული კურსი (პირველი გამოშვება) დაამთავრა 25-მა უცხოელმა სტუდენტმა 2002 წელს.
                 2006 წლიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა როგორც დიპლომამდელი, ასევე დიპლომისშემდგომი  სწავლების უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა,  ამიტომაც, აკადემიური პროცესის მართვისა და  ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, თავდაპირველად შეიქმნა მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი სექტორი, ხოლო  2008 წლიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა „უცხოელ სტუდენტთა განათლების  დეპარტამენტი“.
                  2012 წლის სექტემბრიდან უცხოელ სტუდენტთა განათლების  დეპარტამენტში ამოქმედდა „დიპლომირებული მედიკოსის რუსულენოვანი პროგრამა“, ხოლო 2013 წლიდან – ,,დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა“ (US MD - Doctor of Medicine Degree Program), რომელიც შემუშავდა და განხორციელდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ემორის უნივერსიტეტის (ა.შ.შ. ატლანტა) სამედიცინო სკოლის (ESOM) ერთობლივი პროექტის საფუძველზე.
2018 წლიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საქართველოს მასშტაბით პირველად დაარსდა „მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტი“, რომელიც 2020 წელს გაფართოვდა და ,,მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი" გახდა.
ფაკულტეტი აერთიანებს 2500-ზე მეტ დიპლომამდელი განათლების უცხოენოვან სტუდენტს მსოფლიოს 72 ქვეყნიდან და ეხმარება მათ სწორად განსაზღვრონ პრიორიტეტები, გახდნენ გლობალური კოპმეტენციის მქონე კურსდამთავრებულები, რათა უკეთესად გაუმკლავდნენ თანამედროვე სამყაროს რეალობასა და გამოწვევებს.