დეპარტამენტები

 სამედიცინო ფარმაკოლოგიის, ნარკოლოგიისა და ტოქსიკოლოგიის მიმართულება:
სამედიცინო ფარმაკოლოგიის  დეპარტამენტი
ტოქსიკოლოგიის  დეპარტამენტი
ნარკოლოგიის დეპარტამენტი

პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის მიმართულება:
ციტოპათოლოგიის დეპარტამენტი
მოლეკულური და სამედიცნო გენეტიკის დეპარტამენტი


შინაგანი მედიცინისა და კლინიკურიუნარ–ჩვევების მიმართულება:
გერიატრიის დეპარტამენტი
ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი
ფთიზიატრიის დეპარტამენტი
ნერვულ სნეულებათა პროპედევტიკისა და ტოპიკური დიაგნოსტიკის დეპარტამენტიქირურგიისა და მეანობა-გინეკოლოგიის   მიმართულება:
ყელ-ყურ-ცხვირის  სნეულებათა  დეპარტამენტი
სისხლძარღვთა  ქირურგიის  დეპარტამენტი
ქირურგიის  დეპარტამენტი 
კლინიკური  უნარების  და მულტიდისციპლინური  სიმულაციის დეპარტამენტი
მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტი
ონკოლოგიისა და ჰემატოლოგიის მიმართულება:
ონკოლოგიის დეპარტამენტი
ჰემატოლოგიის N1 დეპარტამენტ
 
  პედიატრიის მიმართულება:
პედიატრიის დეპარტამენტი 
ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინის დეპარტამენტი
ბავშთა  ქირურგიის  დეპარტამენტი
ბავშვთა  ინფექციურ სნეულებათა  დეპარტამენტი