თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უმაღლესი სამედიცინო სკოლაა, რომელსაც გააჩნია ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უცხოელი სტუდენტების სწავლების თვალსაზრისით.  აგერ უკვე 20 წელზე მეტია სამედიცინო უნივერსიტეტში ინგლისურ ენაზე განათლებას იღებენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და დღითიდღე ჩვენი უნივერსიტეტი მათთვის უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდება.

2006 წლამდე უცხოელ სტუდენტთა სწავლებას კურირებდა მედიცინის ფაკულტეტის ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეული - „უცხოური განყოფილება“, თუმცა, შემდგომ წლებში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლის სურვილის მქონე უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობის მნიშვნელოვანმა ზრდამ განაპირობა მათთვის უნივერსიტეტში მართვის დამოუკიდებელი ერთეულის შექმნა. ამგვარად, 2008 წელს ჩამოყალიბდა უცხოელ სტუდენტთა განათლების დეპარტამენტი, რომლის მისიაც არის "ერთი ქოლგის ქვეშ" გააერთიანოს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოელი სტუდენტები, ხელი შეუწყოს მათი აკადემიური დონის ამაღლებას, სოციალური გარემოსა და პირობების გაუმჯობესებას.

2012 წლის სექტემბრიდან უცხოელ სტუდენტთა განათლების დეპარტამენტში ამოქმედდა „დიპლომირებული მედიკოსის რუსულენოვანი პროგრამა“, ხოლო 2013 წლიდან -„დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა“ (US MD – Doctor of Medicine Degree Program), რომელიც შემუშავდა და განხორციელდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ემორის უნივერსიტეტის (ა.შ.შ. ატლანტა) სამედიცინო სკოლის (ESOM) ერთობლივი პროექტის საფუძველზე.

ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი უნივერსიტეტით, რამეთუ იგი  მაგალითია პატივისცემის, ნდობის, ერთობის, ინტერნაციონალიზაციის და სწორედ ამიტომაც 2018 წელს დაარსებული მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტი „მეორე სახლი“ გახდა სხვადასხვა ეთნიკური, კულტურული და გეოგრაფიული წარმომავლობის  2500 - ზე მეტი სტუდენტისათვის მსოფლიოს 72 ქვეყნიდან.

ასოცირებული პროფესორი
დავით თოფურია