კურიკულუმის კომიტეტი

1. ირაკლი კოხრეიძე - თავმჯდომარე

2. თეა ვაწაძე - მდივანი

3. ლია ლომიძე

4. ხათუნა თოდაძე

5. ქეთევან ხითარშვილი

6. ეკა კანდელაკი

7. ნატო მეცხვარიშვილი

8. ლევან გოფოძე

9. პირდარა ნოზაძე

10. ომარ სამუშია

11. ფატმან ცაავა

12. მანანა ხოჭავა

13. ლუიზა გაბუნია

14. ნინო ფირცხელანი

15. ინგა კახნიაშვილი