საცხოვრებელი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს არ აქვს საერთო საცხოვრებელი. (კერძო ბინების დაქირავება შესაძლებელია უნივერსიტეტის მიმდებარე უბნებში, ფასი მერყეობს თვეში 300-500 აშშ დოლარამდე).