დეკანატი

  დეკანი - დავით თოფურია

 დეკანის მოადგილე - ინგა კახნიაშვილი

 დეკანის მოადგილე - ლევან ბენაშვილი

დეკანის მოადგილე - სალომე საბანაძე 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - პირდარა ნოზაძე

 ვიქტორია ქადეიშვილი - მდივანი

 თინათინ მამაცაშვილი - მდივანი

 მაია მაზმიშვილი - მდივანი

 ნათია ჩაფიძე - მდივანი

  ნინო ალანია - მდივანი

 ხატია ჯანჯღავა - მდივანი


გიორგი აფხაზავა - მთავარი სპეციალისტი

თათია მჭედლიშვილი - მთავარი სპეციალისტი

მარიამ გალდავა - მთავარი სპეციალისტი

ლიანა დათუაშვილი - მთავარი სპეციალისტი

სალომე ბეზარიშვილი - მთავარი სპეციალისტი