დეკანატი

  დეკანი - დავით თოფურია

 დეკანის მოადგილე - ინგა კახნიაშვილი

 დეკანის მოადგილე - ლევან ბენაშვილი

 ვიქტორია ქადეიშვილი - მდივანი

 თინათინ მამაცაშვილი - მდივანი

 მაია მაზმიშვილი - მდივანი

 ნათია ჩაფიძე - მდივანი

  ნინო ალანია - მდივანი

 ხატია ჯანჯღავა - მდივანი