ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი


საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები-2020-21

Webinar - teaching course - Physiology 1

Webinar- teaching course - Physiology 2