სამედიცინო დაზღვევა

სტუდენტები ვალდებულნი არიან წარადგინონ  ადგილობრივი ან საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევის მოწმობა ყოველი აკადემიური წლის დასაწყისში (სხვადასხვა პაკეტის ფასი მერყეობს თვეში 7-25 აშშ დოლარამდე).