ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

ლექცია-პრაქტიკუმების  ცხრილი 2019-20 სასწავლო წელი

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური-გეგმები

აკადემიური კონსულტაციების  განრიგი