სამედიცინო რეაბილიტაციისა და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტი

ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი 2019-2020 სასწავლო წელი

საგამოცდო ცხრილი

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

 თემატური გეგმა და შეფასების კრიტერიუმები მედიცინის ფაკულტეტისთვის

 თემატური გეგმა და შეფასების კრიტერიუმები ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის

 თემატური გეგმა და შეფასების კრიტერიუმები მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტისთვის

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები