სამედიცინო რეაბილიტაციისა და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტი

ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი 2019-2020 სასწავლო წელი
საგამოცდო ცხრილი
აკადემიური კონსულტაციების განრიგი
თემატური გეგმა და შეფასების კრიტერიუმები მედიცინის ფაკულტეტისთვის
თემატური გეგმა და შეფასების კრიტერიუმები ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის
თემატური გეგმა და შეფასების კრიტერიუმები მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტისთვის
ტიპობრივი საგამოცდო ტესტებ
საგამოცდო საკითხები 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი
საგამოცდო საკითხები ,,სამედიცინო რეაბილიტაცია და სპორტული მედიცინა" მედიცინის ფაკულტეტის  სტუდენტებისთვის
საგამოცდო საკითხები ,,სპორტული მედიცინა" ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის