კურორტოლოგიის და ფიზიოთერაპიის დეპარტამენტი

მედიცინის ფაკულტეტი - კურორტოლოგია, ფიზიოთერაპია და სამკურნალო ტურიზმი

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი - ფიზიოთერაპია და კურორტოლოგია  I

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი - ფიზიოთერაპია და კურორტოლოგია  II

Faculty of Medicine HEALTH RESORT THERAPY AND PHYSIOTHERAPY   WITH MEDICAL TOURISM

Faculty of Physical  Medicine and Rehabilitation  PHYSIOTHERAPY AND  HEALTH  RESORT THERAPY   I

Faculty of Physical  Medicine and Rehabilitation  PHYSIOTHERAPY AND  HEALTH  RESORT THERAPY   I I

Медицинский факультет - Курортология, физиотерапия, лечебный туризм