ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტი

ლექცია- პრაქტიკუმების თემატური გეგმა მედიცინის ფაკულტეტისათვის

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

საგამოცდო საკითხები მედიცინის ფაკულტეტისათვის

ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი