ბიოქიმიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები ბიოქიმიაში საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2022/2023 სასწ.წელი

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო ბიოქიმიაში დიპლომირებული სტომატოლოგის პროგრამის სტუდენტებისათვის 2022/2023  სასწ.წელი

საგამოცდო საკითხები ბიოქიმიაში მოდულების მიხედვით დიპლომირებული  მედიკოსის სტუდენტებისათვის  2022/2023 სასწ.წ.


ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები