ბიოქიმიის დეპარტამენტი

თემატური გეგმა მედიცინის ფაკულტეტისთვის- სამედიცინო ბიოქიმია I

თემატური გეგმა მედიცინის ფაკულტეტისთვის- სამედიცინო ბიოქიმია II 

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა საექთნო საქმის ბაკალავრებისთვის  

ლექციების და პრაქტიკუმების  თემატური გეგმა ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

საგამოცდო საკითხები სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები