ბიოქიმიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები ბიოქიმიაში საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2023/2024 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო ბიოქიმიაში დიპლომირებული სტომატოლოგის პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023/2024   სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები ბიოქიმიაში მოდულების მიხედვით დიპლომირებული  მედიკოსის სტუდენტებისათვის  2023/2024  სასწავლო წელი

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები