ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგიის დეპარტამენტი

ლექცია-პრაქტიკუმების თემატური გეგმა