ალერგოლოგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები მედიცინის ფაკულტეტისთვის

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა მედიცინის ფაკულტეტისთვის

ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები ალერგოლოგია-იმუნოლოგიაში

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

საგამოცდო საკითხები  ალერგოლოგიაში - სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის