ალერგოლოგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები მედიცინის ფაკულტეტისთვის

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა მედიცინის ფაკულტეტისთვის

ლექციებისა და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები ალერგოლოგია-იმუნოლოგიაში

ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი 2019-2020 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრი

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 

საგამოცდო საკითხები  ალერგოლოგიაში - სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის