ალერგოლოგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ალერგოლოგიასა და კლინიკურ იმუნოლოგიაში, დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისთვის - 2022-2023

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები - დიპლომირებული სტომატოლოგის პროგრამის სტუდენტებისათვის - 2022-2023

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები მედიცინის ფაკულტეტისთვის

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები ალერგოლოგიასა და კლინიკურ იმუნოლოგიაში - 2022-2023