მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტი

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები მედიცინის ფაკულტეტისთვის 

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები სტომატოლოგიის  ფაკულტეტისთვის 

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები ფარმაციის ფაკულტეტისთვის

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის