სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის კლინიკურ ფარმაციაში 2023/2024

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის კომუნიკაციურ უნარ-ჩვევებში 2023/2024

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაკოეკონომიკაში 2023/2024

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაცევტულ ეთიკასა და დეონტოლოგიაში 2023/2024

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაცევტულ ზრუნვა 1-ში 2023/2024

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაცევტულ ზრუნვა 2-ში 2023/2024

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციასა და ეკონომიკაში 2023/2024

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაციის მენეჯმენტსა და მარკეტინგში 2023/2024

ტიპობრივი ტესტები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციასა და ეკონომიკაში 2023/2024

ტიპობრივი ტესტები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ფარმაცევტულ ეთიკასა და დეონტოლოგიაში 2023/2024

ტიპობრივი ტესტები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის კლინიკურ ფარმაციაში 2023/2024

ტიპობრივი ტესტები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაკოეკონომიკის საფუძვლებში 2023/2024

ტიპობრივი ტესტები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ფარმაციის მენეჯმენტსა და მარკეტინგში 2023/2024