პაროდონტოლოგიის და პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებათა დეპარტამენტი

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები

სტუდენტის შეფასების კრიტერიუმები და ასათვისებელი პრაქტიკული უნარები 

საგამოცდო საკითხები პრეკლინიკური პაროდონტოლოგია, მეხუთე სემესტრი - 2022-2023 სასწავლო წელი