ფარმაცევტული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

ტიპობრივი ტესტები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის გალენური პრეპარატების ტექნოლოგიაში 2022/2023 სასწავლო წელი

ტიპობრივი ტესტები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის მზა წამალთფორმების ტექნოლოგიაში 2022/2023 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის გალენური პრეპარატების ტექნოლოგიაში 2022/2023 სასწავლო წელი


საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის კოსმეტიკურ-პარფიუმერიული საშუალებების ტექნოლოგიებში 2022/2023 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის მზა წამალთფორმების ტექნოლოგიაში 2022/2023 სასწავლო წელი