პირის ღრუს ქირურგიის და იმპლანტოლოგიის დეპარტამენტი

ლექცია-პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები

სტუდენტთა შეფასების კრიტერიუმები

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები