ყელ–ყურ–ცხვირის სნეულებათა დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები ოტორინოლარინგოლოგიაში მედიცინის ქართულენოვანი პროგრამის სტუდენტებისთვის  2023-2024