კანისა და ვენერიულ სნეულებათა დეპარტამენტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი საგამოცდო საკითხები დერმატო-ვენეროლოგიაში კანისა და ვენერიულ სნეულებათა დეპარტამენტი 2022-2023 სასწავლო წელი

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია საგამოცდო საკითხები დერმატოლოგიაში

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საგამოცდო საკითხები დერმატო-ვენეროლოგიაში

მედიცინის ფაკულტეტის საგამოცდო საკითხები დერმატო-ვენეროლოგიაში

ბაკალავრი ექთანი - საგამოცდო საკითხები დერმატოლოგიაში