მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები, დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა

IV კურსელების საგამოცდო საკითხები და ტიპობრივი ტესტები  მეანობა გინეკოლოგიაში

VI კურსის საგამოცდო საკითხები მეანობა გინეკოლოგიაში