ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ბიომექანიკის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

შეფასების სისტემა სამედიცინო ფიზიკაში, მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

შეფასების სისტემა სამედიცინო ფიზიკასა და ბიოფიზიკაში, სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის

შეფასების სისტემა ბიოფიზიკაში,ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის

შეფასების სისტემა სამედიცინო ფიზიკასა და ბიოფიზიკაში, ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო ფიზიკაში, მედიცინის ფაკულტეტისთვის (I სემესტრი)

საგამოცდო საკითხები “სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა” სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის (I სემესტრი) 

საგამოცდო ტესტის ნიმუში სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის (I სემესტრი)

საგამოცდო საკითხები ბიოფიზიკაში, ფარმაციის ფაკულტეტისთვის (I სემესტრი)


საგამოცდო საკითხები ბიოფიზიკაში, ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტსთვის (I სემესტრი) 

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო ფიზიკაში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის (I სემესტრი)

საგამოცდო ტესტების ნიმუში  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები, კომპიუტერული პროგრამები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები უმაღლეს მათემატიკაში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამისთვის 

საგამოცდო საკითხები უმაღლეს მათემატიკაში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიოსტატისტიკის ელემენტებით, ფარმაციის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები ,,უმაღლესი მათემატიკის ელემენტები" ფარმაციის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები ,,ბიომექანიკა, კინეზიოლოგია I" ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის, მე-3 სემესტრი 

საგამოცდო საკითხები ,,კომპიუტერული ტექნიკის საბაზისო კურსი" ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი, საექთნო საქმის საბაკალავრო პროგრამისათვის

საგამოცდო საკითხები ,,საინფორმაციო ტექნოლოგიებში" ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო ტესტის ნიმუში ,, სამედიცინო ფიზიკა"  მედიცინის ფაკულტეტისთვის