ქირურგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები 2019- 2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი