ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები „ფსიქოლოგიაში“ მედიცინის ფაკულტეტისთვის

ფარმაციის ფაკულტეტი  - ფსიქოლოგია 

საკითხები-საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის ფაკულტეტი

საკითხები-საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საკითხები-სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

საკითხები-ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი