ქართული ენის ცენტრი

ფარმაციის ფაკულტეტი.  ქართული ენა 1. თემატური გეგმა_ 2022-2023 სასწ.წ.

ფარმაციის ფაკულტეტი.  ქართული ენა 2.  თემატური გეგმა_ 2022-2023 სასწ.წ.

ფარმაციის ფაკულტეტი.  ქართული ენა 3.  თემატური გეგმა_ 2022-2023 სასწ.წ.

Exam Issues in Georgian language Faculty of Medicine / Dentistry 

Экзаменационные вопросы, Грузинский язык 2, Факультет Медицины / Стоматологии