სამედიცინო ბიოლოგიის და პარაზიტოლოგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო ბიოლოგიაში, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, მედიცინის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო ბიოლოგიაში, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, ფარმაციის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო  საკითხები სამედიცინო პარაზიტოლოგიაში, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, ფარმაციის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო ბიოლოგიასა და პარაზიტოლოგიაში, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, სტომატოლოგიის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო  საკითხები სამედიცინო პარაზიტოლოგიაში, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები სამედიცინო ბიოლოგიაში, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის

საგამოცდო საკითხები, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის