ექსპერიმენტული და პრეკლინიკური ანატომიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები - მოდული ''კლინიკური უნარ-ჩვევები"