კვების, ასაკობრივი მედიცინის, გარემოსა და პროფესიული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები ფსიქოჰიგიენაში -2020-2023 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენაში -2020-2023 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები ნუტრიციოლოგიის სპეციალურ კურსში -2020-2023 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები კვების ჰიგიენაში -2020-2023 სასწავლო წელი