კვების, ასაკობრივი მედიცინის, გარემოსა და პროფესიული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები ფსიქოჰიგიენაში 

საგამოცდო საკითხები ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენაში 

საგამოცდო საკითხები ნუტრიციოლოგიის სპეციალურ კურსში 

საგამოცდო საკითხები კვების ჰიგიენაში