ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები ინფექციურ სნეულებებში, სტომატოლოგიის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტებისთვის 

საგამოცდო საკითხები ინფექციურ სნეულებებში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტებისთვის 

Infectious diseases -  Exam questions - Faculty of Medicine

Инфекционные заболевания - экзаменационные вопросы - Факультет медицины

Infectious diseases -  Exam questions - Faculty of Stomatology

Экзаменационные вопросы ,,Инфекционные заболевания" , Факультет стоматологии