ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები ინფექციურ დაავადებებში მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

საგამოცდო საკითხები ინფექციურ სნეულებებში, სტომატოლოგიის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტებისთვის 

საგამოცდო საკითხები ინფექციურ სნეულებებში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტებისთვის