ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები ნეიროქირურგიაში მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 2023-2024 სასწავლო წელი

ტიპობრივი ტესტები ნეიროქირურგიაში მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის - 2023-2024 სასწავლო წელი