ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები ნეიროქირურგიაში მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 2022-2023

ტიპობრივი ტესტები ნეიროქირურგიაში მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის - 2022-2023 სასწავლო წელი