კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ


კლინიკაში  სულ 762 თანამშრომელია, მათ შორის: