კლინიკაში დასაქმებულ პირთა შესახებ

კლინიკაში  სულ 762 თანამშრომელია, მათ შორის: 
   ექიმი - 222 
   აქედან 12 ექიმი-ლაბორანტი
   უმცროსი ექიმი-36
   ექთანი - 233