კლინიკის ბაზაზე განთავსებული სასწავლო დეპარტამენტები

შინაგან დაავადებათა #2 დეპარტამენტი - პროფ. ალექსანდრე ქისტაური;
მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტი - პროფ. ნუკრი კინტრაია;
შინაგან დაავადებათა #1 დეპარტამენტი - პროფ. კახაბერ ჭელიძე;
ნერვულ სნეულებათა პროპედევტიკისა და ტოპიკური დიაგნოსტიკის დეპარტამენტი - პროფ. მაია ბერიძე;
ქირურგიის #1 დეპარტამენტი - პროფ. ნოდარ ლომიძე; 
ონკოლოგიის დეპარტამენტი - პროფ.რემა ღვამიჩავა.