კლინიკის ბაზაზე განთავსებული სასწავლო დეპარტამენტები

შინაგან დაავადებათა #1 დეპარტამენტი 
შინაგან დაავადებათა # 2 დეპარტამენტი 
ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი
ქირურგიის დეპარტამენტი
უროლოგიის დეპარტამენტი 
ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი 
ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტი 
ჰემატოლოგიის დეპარტამენტი 
ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტი
ონკოლოგიის დეპარტამენტი 
შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკის დეპარტამენტი
ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი 
სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტი