კლინიკის სერვისები

• მოზრდილთა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილება 
• ბავშვთა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილება
• ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი
• ნევროლოგია
• ენდოვასკულარული ნეიროქირურგია
• უროლოგია
• ზოგადი ქირურგია
• ყბა-სახის ქირურგია
• ტრავმატოლოგია
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია
• თორაკოქირურგიის დეპარტამენტი 
• პულმონოლოგია 
• ზოგადი რეანიმაცია 
• ნეირორეანიმაცია
• ჰეპატოლოგიის დეპარტამენტი
• ნეფროლოგიის დეპარტამენტი 
• ბავშვთა რეანიმაცია
• ზოგადი პედეატრია
• ბავშვთა ქირურგია
• ონკო-ჰემატოლოგია
• ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის დეპარტამენტი 
• კარდიორეანიმაცია
• კარდიოქირურგია
• კარდიოლოგია 
• კარდიოინტერვენცია
• რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი
• ქიმიოთერაპიის განყოფილება
• სისიხლის ბანკი  და კლინიკური ტრანსფუზიოლოგიის დეპარტამენტი