სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის - ანალიზურ ქიმიაში 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები სამედიცინო ქიმიაში დიპლომირებული სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ორგანული ქიმია 1-ში 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები სამედიცინო ქიმიაში ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები სამედიცინო ქიმიაში დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ორგანული ქიმია 2 - ში 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები სამედიცინო ქიმიაშისაექთნო საქმის და სამეანო საქმის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ეკოლოგიურ ქიმიაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები /ქვესაკითხები ეკოლოგიურ ქიმიაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-24 სასწავლო წელი