ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ენდოკრინოლოგიაში დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისათვის

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები ენდოკრინოლოგიაში დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისათვის