ქირურგიის N1 დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ზოგად ქირურგიაში (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი) 

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ზოგად ქირურგიაში (ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი)

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები კერძო ქირურგიაში (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი) 

საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები ქირურგიაში (ქირურგია 1) - 2023-2024 სასწავლო წელი