თვალის სნეულებათა დეპარტამენტი

 საგამოცდო საკითხები ოფთალმოლოგიაში - მედიცინის ფაკულტეტი

 საგამოცდო საკითხები ოფთალმოლოგიაში - სტომატოლოგიის ფაკულტეტი