ადამიანის ნორმალური ანატომიის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ადამიანის ანატომიაში ჯანდაცვის/მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის 

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ადამიანის ანატომიაში ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის - 2023-2024 სასწავლო წელი

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები ადამიანის ანატომიაში დიპლომირებული სტომატოლოგის პროგრამის სტუდენტებისთვის

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ადამიანის ანატომიაში დიპლომირებული სტომატოლოგის პროგრამის სტუდენტებისთვის 

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები ადამიანის ანატომიაში ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ადამიანის ანატომიაში ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ადამიანის ანატომიაში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის 

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები ადამიანის ანატომიაში დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისთვის 

საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ადამიანის ანატომიაში დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისთვის