ფიზიკური რეაბილიტაციის პოლიტიკისა და სტრატეგიული მართვის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები- ფიზიკური რეაბილიტაციის პოტიტიკის და სტრატეგიული მართვის დეპარტამენტი - 2022-2023 სასწავლო წელი