ფიზიკური რეაბილიტაციის პოლიტიკისა და სტრატეგიული მართვის დეპარტამენტი

საგამოცდო საკითხები- ფიზიკური რეაბილიტაციის პოტიტიკის და სტრატეგიული მართვის დეპარტამენტი