ყბა–სახის ქირურგიის დეპარტამენტი

ყბა სახის ქირურგია, საგამოცდო საკითხები 2022-2023 სასწავლო წელი