ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტი

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა - საგამოცდო საკითხები და ტიპობრივი ტესტები ბავშვთა ინფექციურ სნეულებებში 2023-2024 სასწავლო წელი