ძირითადი ინფორმაცია

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა 2015 წლის 25 მარტს დაარსდა. მის მთავარ პრიორიტეტს სტუდენტთა განათლების დონის სრულყოფა, მათთვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების სწავლება, კლინიკური გამოცდილების გაზიარება, მოსახლეობისათვის  მაღალტექნოლოგიური სპეციალიზებული და მაღალხარისხიანი  სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა წარმოადგენს.