ფაკულტეტის საბჭო

1. ზურაბ ვადაჭკორია - პროფესორი;
2. თამარ შიშნიაშვილი - პროფესორი;
3. მანანა ივერიელი - პროფესორი;
4. მარინა მამალაძე - პროფესორი;
5. თინათინ მიქაძე - პროფესორი;
6. ზურაბ საყვარელიძე - პროფესორი;
7. სამსონ მღებრიშვილი - პროფესორი; 
8. კონსტანტინე მარდალეიშვილი - პროფესორი;
9. ზურაბ გვენეტაძე - პროფესორი;
10. ზურაბ ორჯონიკიძე - პროფესორი;
11. ნინო ჭიპაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
12. ნინო აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი;
13. ლალი ჯაში - ასოცირებული პროფესორი;
14. ნანა ყიფიანი - ასოცირებული პროფესორი; 
15. ქეთევან კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი;
16. თამარ კუბლაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; 
17. სოფიო კრავეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
18. ლეილა აწყვერელი - ასოცირებული პროფესორი;
19. ნატალია შონია - ასოცირებული პროფესორი; 
20. ნინო კორსანტია -  ასოცირებული პროფესორი; 
21. ოთარ ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი;
22. ნათია ნიჟარაძე - ასოცირებული პროფესორი;
23. თამარ ბარამიძე -  ასოცირებული პროფესორი; 
24. ლია სანოძე -  ასოცირებული პროფესორი;
25. რამაზ ორჯონიკიძე  - ასოცირებული პროფესორი;
26. დეა ვადაჭკორია - ასოცირებული  პროფესორი;
27. ხატია გოგიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
28. მაია ფხალაძე - ასისტენტ-პროფესორი;
29. მაია შანიძე -  ასისტენტ-პროფესორი;
30. თეა ზერეკიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
31. ნათელა საყვარელიძე -  ასისტენტ-პროფესორი;
32. თეონა დანელია - ასისტენტ-პროფესორი;
33. ნინო ჭუჭულაშვილი -  ასისტენტ-პროფესორი;
34. თეა ცინცაძე -  ასისტენტ-პროფესორი;
35. ნინო გოგებაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;
36. ეკატერინე ბეშკენაძე -  ასისტენტ-პროფესორი.

სტუდენტები:
1. კანდელაკი სალომე
2. ბუცხრიკიძე მირანდა
3. დიმა აბულაძე
4. თამარ ნადარეიშვილი
5. გვანცა ჩოგოვაძე
6. ნინო ნათელაძე
7. გოგინაშვილი ბექა 
8. ფეტვიაშვილი თეიმურაზ 
9. სტურუა მარიამი  
10. ანნა ქერეჭაშვილი
11. მარიამ კვაჭანტირაძე