,,ღია კარის დღე" აბიტურიენტებისთვის გაიმართება 2023 წლის 3 ივნისს 13:00 საათზე.

 მისამართი: თსსუ-ის მესამე სასწავლო კორპუსი.ელექტრონული ჟურნალისთვის ეწვიეთ მისამართს : sms.tsmu.edu.

გრაფაში Usarname მიუთითეთ თქვენი გვარი ლათინური სიმბოლოებით (პირველი სიმბოლო მიუთითეთ Shrift-ით). 

პაროლისთვის გამოიყენეთ თქვენი პირადი ნომერი. 

ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში მიმართეთ შესაბამის სამსახურს, ნომერზე - 032 2 54 25 76